MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit  leden:

Namens de Oudergeleding MR:

Chantal Verhaar  (voorzitter)     emailadres : cverhaar@socho.nl

Bianca Wesselius                          emailadres : info@way2style.nl

Namens de Personeelsgeleding MR :

Jelle van der Veen                        emailadres : jveen@schakelleimuiden.nl

Jantine Griffioen (secretaris)     emailadres : jgriffioen@schakelleimuiden.nl

Adviseur MR:   

Cees Vletter                      emailadres: cees.vletter@gmail.com

 Jaarverslag 2017-2018:
https://www.schakelleimuiden.nl/wp-content/uploads/2018/09/Jaarverslag-20172018.pdf
 Notulen:
 https://www.schakelleimuiden.nl/wp-content/uploads/2018/09/notulen-24-09-2018.pdf

 Reglementen MR

Huishoudelijk reglement MR 2015

Facebook
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar