Integraal Kindcentrum Leimuiden

kracht van samen

Beschikbare documenten:

Voorafgaand aan de intentieverklaring, hebben de partijen een Visie- en Ambitiedocument opgesteld. Deze bevat de missie van de partijen: De kracht van SAMEN. In het Visiedocument staan afspraken over de aanpak, ambities, kernwaarden, organisatie en structuur van de nieuw te vormen organisatie.

Op woensdag 1 februari ondertekenden afgevaardigden van Stichting Peuterspeelzalen SamenEEN, Kinderopvang Snoopy, Basisschool De Torenvalk, Basisschool De Kleine Wereld, Basisschool De Schakel en de gemeente een intentieverklaring.

Intentieverklaring: 

Met de ondertekening van deze intentieverklaring benadrukken de betrokken partijen dat zij zich inzetten voor  een voorspoedige samenwerking. Zij geven in deze verklaring aan dat zij de uitgangspunten, missie en visie, organisatie en het stappenplan zoals beschreven in het Visie- en Ambitiedocument onderschrijven.

Visiedocument:

Visiedocument IKC Leimuiden

 

 

Facebook
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar