MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit  leden:

Namens de Oudergeleding M.R.:

Chantal Verhaar  (voorzitter)     emailadres : cverhaar@socho.nl

Bianca Wesselius                          emailadres : info@way2style.nl

Namens de Personeelsgeleding M.R. :

Jelle van der Veen                        emailadres : jveen@schakelleimuiden.nl

Jantine Griffioen (secretaris)     emailadres : jgriffioen@schakelleimuiden.nl

Namens de Schoolraad:   

Cees Vletter                      emailadres: cees.vletter@gmail.com

 Agenda’s:
 Notulen:
 notulen 9 juli 2018 (1)

 Reglementen MR

Huishoudelijk reglement MR 2015

Facebook
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar