SMR

De schoolmedezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden:

Namens de Oudergeleding M.R.:

Chantal Verhaar  (voorzitter)     emailadres : cverhaar@socho.nl

Bianca Wesselius                          emailadres : info@way2style.nl

Namens de Personeelsgeleding M.R. :

Jelle van der Veen                        emailadres : jveen@schakelleimuiden.nl

Jantine Griffioen (secretaris)     emailadres : jgriffioen@schakelleimuiden.nl

Namens de Schoolraad:

Werner Vos                      emailadres : wernerennataschja@planet.nl    

Cees Vletter                      emailadres: cees.vletter@gmail.com

Derck de Bock                                emailadres: derckdebock@live.nl

 Agenda’s
Agenda 22 januari 2018
 Notulen
 Notulen 7 11 2017

 Reglementen SMR

Huishoudelijk reglement SMR 2015

Facebook
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar